Lịch học (tiếp tục)

 • Lịch học (tiếp tục)

   Zen updated 1 year, 1 month ago 1 Member · 3 Posts
 • Zen

  Organizer
  17/02/2020 at 01:21

  Lớp khởi nghiệp, chiều thứ 5 lúc 14.00 ngày 20/02/2020. Chiều thứ 6 lúc 14.00 ngày 21/02/2020

 • Zen

  Organizer
  29/02/2020 at 06:59

  Chúng ta học 1 buổi online thứ 3 ngày 03.03. lúc 13:00 (số quá đẹp). Sau đó học trên lớp chiều thứ 6, ngày 06.03 tại phòng B21.303 Slight Smile

 • Zen

  Organizer
  01/03/2020 at 16:48

  thứ 3 ngày 03.03.online lúc 13:00

  thứ 4, ngày 04.03 online lúc 14:00

Log in to reply.

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now