Hướng dẫn tạo Profile công ty

 • Hướng dẫn tạo Profile công ty

   giabich updated 1 year, 2 months ago 1 Member · 1 Post
 • giabich

  Member
  10/02/2020 at 06:07

  Nếu bạn đã có tài khoản tại https://startup.startupbigcloud.com/
  Bước 1: Log in vào tài khoản của bạn
  Bước 2: Ngay phần drop-out bạn sẽ thấy Profile sau đó nhấp View
  Bước 3: Phần phía tay phải có Edit Profile
  Bước 4: Chọn “company”
  Bước 5: Điền hồ sơ công ty của bạn

Log in to reply.

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now