Câu hỏi thảo luận. Discussion!

 • Câu hỏi thảo luận. Discussion!

   habang updated 1 year, 2 months ago 1 Member · 1 Post
 • habang

  Member
  06/02/2020 at 04:20

  Trong tình dịch bệnh tăng nhanh thì hình thức kinh doanh gì sẽ phát triển?
  – Sự thay đổi cách hoạt động
  – Mô hình
  – Hàng hoá 

Log in to reply.

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now