Đăng ký nhóm thuyết trình

 • Đăng ký nhóm thuyết trình

   Zen updated 1 year, 1 month ago 12 Members · 21 Posts
 • Zen

  Organizer
  10/02/2020 at 14:43

  Các nhóm chọn ngày thuyết trình, mỗi ngày chỉ được max là 2 nhóm:

  Ngày 18.02.2020

  Ngày 24.02.2020

  Ngày 25.02.2020

  Ngày 02.03.2020

  Ngày 03.03.2020

  Ngày 09.03.2020

  Ngày 10.03.2020

  Ngày 16.03.2020

 • HanhDuy

  Member
  11/02/2020 at 04:23

  Dạ . Cô ơi Nhóm 2 đăng ký ngày 10-3 ạ 

 • NgocTram

  Member
  11/02/2020 at 04:46

  Dạ.Cô ơi nhóm 3 đăng ký ngày 10-3 ạ

 • Le

  Member
  11/02/2020 at 04:56

  Cô ơi nhóm 8 đăng kí ngày 09.03 thuyết trình

 • Thanh

  Member
  11/02/2020 at 05:00

  NNhóm 1 có 1 người đăng kí ngày 9.3.2020 cô ơi

 • Thanh

  Member
  11/02/2020 at 05:02

  NNhóm 

  Nguyễn An Khang

  Huỳnh Thái Nhiên 

  Nguyễn Ngọc Ái

  Nhờ em đăng kí ngày 10.3 ạ

  • Thanh

   Member
   13/02/2020 at 04:34

   Dạ bạn đăng kí lại ngày 16.3

 • Hiện

  Member
  11/02/2020 at 05:04

  Dạ cô ơi nhóm 11 đăng kí ngày 2/3 ạ

 • Phạm Nhựt

  Member
  11/02/2020 at 05:28

  cô ơi nhóm 6

  Phạm Văn Nhựt

  Lê Thị Thu Trang

  đăng kí ngày 3.3.2020

 • Ngọc Hân

  Member
  11/02/2020 at 05:52

  cô ơi nhóm 4

  Lê Thị Ngọc Hân

  Võ Thị Diễm My

  Trương Thị Như Ý

  đăng kí ngày 3.3.2020

 • Hậu

  Member
  11/02/2020 at 07:12

  cô ơi nhóm 5 thuyết trình ngày 2/3/2020 cô ơi

  • Hậu

   Member
   11/02/2020 at 08:27

   Nguyễn Thị Thảo Ngân

   Võ Văn Hậu

 • tienmui

  Member
  11/02/2020 at 07:40

  Cô ơi! nhóm 14

  Châu Thị Tiền Mụi 

   đăng kí ngày 25.02.2020

 • Tình Nhi

  Member
  13/02/2020 at 04:20

  nhóm 13 ngày 24/2

 • Thanh

  Member
  13/02/2020 at 05:12

  Nhóm 7 của nguyễn thùy mỵ có 3 người đăng kí ngày 25.2 nha cô

 • Nguyen

  Member
  13/02/2020 at 07:03

  Cô ơi nhóm 10

  Nguyễn văn hùng hưng

  Thạch văn mười

  Nhóm em đăng kí ngày 16/3 thuyết trình

 • Zen

  Organizer
  13/02/2020 at 17:02

  CHỐT DANH SÁCH THUYẾT TRÌNH
  Ngày 18.02: nhóm 15
  Ngày 24.02: nhóm 10, nhóm 13
  Ngày 25.02: nhóm 7, nhóm 14
  Ngày 02.03: nhóm 5, nhóm 11
  Ngày 03.03: nhóm 4, nhóm 6
  Ngày 09.03: nhóm 1, nhóm 8
  Ngày 10.03: nhóm 2, nhóm 3
  Ngày 16.03: nhóm 9, nhóm 12

 • Zen

  Organizer
  24/02/2020 at 08:45

  Chiều mai lúc 14.00, 2 nhóm 7 & 14 chuẩn bị Zoom hoặc Go to Meet.

  Tất cả các nhóm thuyết trình vui lòng gửi cho cô bản power point vào email.

 • Zen

  Organizer
  29/02/2020 at 06:46

  THÔNG BÁO QUAN TRỌNG CÁC BẠN CHÚ Ý
  Ngày 02.03 có tiết học nhưng các bạn phải đo nhiệt độ nên nghỉ nhưng thuyết trình Online nhóm 5 & 11 lúc 14.00 chiều.
  Ngày 03.03 nhóm 4&6 huỷ online, chuyển qua ngày 05.03 thứ 5, thuyết trình tại lớp Phòng C51.202. Các bạn vui lòng mượn máy chiếu trước khi lên lớp.
  Xem thông báo tại đây:
  https://drive.google.com/file/d/1pzvXTCFFYLZXp4FEVXele6U2d_tfRz8B/view?usp=sharing

 • Zen

  Organizer
  01/03/2020 at 16:33

  Theo thông báo mới, chúng ta nghỉ thêm 1 tuần nữa, nên:

  Ngày 02.03 thuyết trình Online – nhóm 5 & 11 lúc 14.00 chiều

  Ngày 05.03 thuyết trình Online – nhóm 4&6 lúc 14.00 chiều.

 • Zen

  Organizer
  07/03/2020 at 13:44

  Thông báo nghỉ tiếp 2 tuần từ ngày 09.03 đến 22.03:

  Do vậy, lịch thuyết trình sẽ thay đổi, tất cả các nhóm còn lại sẽ thuyết trình vào sáng ngày

  09.03 lúc 9:00 nhóm 1 & 8, lúc 10:00 nhóm 2 &3, lúc 11:00 nhóm 9 & 12 Upside Down

Log in to reply.

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now