KẾT QUẢ VẬN HÀNH MARKETING CÙNG STARTUP

  • KẾT QUẢ VẬN HÀNH MARKETING CÙNG STARTUP

     vutan updated 11 months ago 1 Member · 1 Post
  • vutan

    Member
    17/05/2020 at 10:37

    <div>Trong bối cảnh dịch bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ và startup thì startup này vẫn phát triển bền vững: chất lượng dịch vụ cải thiện hơn x3 , số lượng đơn hàng tăng x6 sau 06 tháng, giá trị đơn hàng tăng trưởng mạnh.</div><div>Bài học rút ra:</div><div>1.Xác định đúng phân khúc và nhu cầu thị trường</div><div>- Thị trường ít cạnh tranh chỉ có một vài đơn vị đối đầu trực tiếp, đã chen vào top 2 của ngành vận chuyển hàng không.</div><div>- Đáp ứng nhu cầu thị trường: giải quyết bài toán thị trường bằng công nghệ (tính thị trường của sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng mục tiêu): mang hàng hóa tới tay người tiêu dùng nhanh hơn, an toàn và đảm bảo cất lượng hàng hóa , chứ không dùng công nghệ để đi áp đặt vào thị trường.</div><div>2. Chiến lược đi dài hạn và luôn gắn với việc đo lường và mục tiêu cụ thể vừa xây dựng, cải thiện sản phẩm, vừa bán hàng:</div><div>- Giai đoạn xây dựng sản phẩm và xác định nhu cầu thị trường</div><div>- Giai đoạn hoàn thiện sản phẩm và thử nghiệm nhu cầu chứng minh bằng số liệu.</div><div>- Giai đoạn cải thiện tối ưu sản phẩm và mở rộng nhu cầu( mở rộng thị trường tiềm năng( số người tiếp cận, tầng suất xuất hiện, mở rộng kênh)</div><div>- Giai đoạn: Đo lường hiệu quả, chuyển đổi và chuyển đổi trên từng kênh và điểm chạm để quyết định chuyển sang cuộc chơi lớn hơn, tổng tấn công thị trường.</div><div>3. Tối ưu Ngân sách và thời gian triển khai</div><div>- Sử dụng tối ưu ngân sách với chi phí hợp lý, chiến dịch chỉ tiêu dưới vài chục triệu mỗi tháng</div><div>- Thời gian triển khai đủ để đo lường đã đi 06 tháng.</div><div>4. Tận dụng tối đa đối tác chiến lược liên minh</div><div>- Tận dụng đội bay có sẵn</div><div>- Liên minh chiến lược với Grab để lấy hàng trả hàng tận nhà.(Door2Door)</div><div>5. Nguồn lực và hình thức hợp tác</div><div>- Team product: cải thiện lỗi sản phẩm cập nhật liên tục từ việc sử dụng, phản hồi của khách hàng, đo hiệu suất app và fix bug liên tục.</div><div>- 1 Brand Manager hiểu sản phẩm, cầu nối giữa Product và team marketing triển khai.</div><div>- Team marketing outsource : 1 quản trị dự án, 1 marketer, 1 designer, 1 content, culi- sai vặt (me).</div><div>6. Kênh triển khai theo giai đoạn</div><div>- Giai đoạn xác định nhu cầu và thử nghiệm: facebook, pr online</div><div>- Giai đoạn mở rộng nhu cầu: facebook, GDN, SEO.</div><div>-Giai đoạn đo lường(on process): google anlytics, fire base, facebook analytics.</div><div>Anh em làm start up quan tâm chủ đề có thể trao đổi để tìm thêm giải pháp phát triển cho bước đường khởi nghiệp của mình và doanh nghiệp, cũng như tránh tổn thất đáng kể giai đoạn khó khăn của thị trường chung.</div>

Log in to reply.

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now